O FUNDACJI

                                                                                        

Urszula Jaworska w 1997 roku przeszła jako pierwsza pacjentka w Polsce przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. Ten pionierski w dziejach polskiej medycyny zabieg odbył się w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a zabiegu dokonał profesor Jerzy Hołowiecki z zespołem. Jeszcze jako pacjentka została Fundatorem  – Założycielem Fundacji Urszuli Jaworskiej.

Od 25 lat wspieramy chorych na białaczkę, stwardnienie rozsiane oraz wirusowe zapalenie wątroby typu C. Jednym z naszych głównych celów jest inicjowanie, oraz realizacja projektów zmierzających do propacjenckich zmian systemowych w ochronie zdrowia. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na działania międzyresortowe oraz współpracę z instytucjami rządowymi, samorządami oraz sektorem prywatnym. Przy współpracy z placówkami medycznymi prowadzimy darmowe akcje testowania w kierunku HCV oraz inne akcje profilaktyczne. Mamy na swoim koncie wiele nagradzanych, ogólnopolskich kampanii społecznych prowadzonych w prasie, telewizji i internecie. Jesteśmy inicjatorem oraz partnerem serwisu internetowego www.pacjentwbadaniach.abm.gov.pl. W obszarze badań klinicznych zajmujemy się również edukacją pacjentów, oraz budową narzędzi wspierających uczestników badań klinicznych. Przez wiele lat nauczyliśmy się jak rozpoznawać potrzeby pacjentów przewlekle chorych. Być z nimi w trudnych chwilach i uczyć ich sposobów radzenia sobie z problemami, jakie czekają na ich drodze. Zdobytą wiedzę staramy się przekazywać pacjentom i ich bliskim na organizowanych przez nas warsztatach i spotkaniach. Należymy do World Patients Alliance

Fundacja Urszuli Jaworskiej była przez wiele lat największym pod względem liczby zarejestrowanych osób – Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. To dzięki osobistemu zaangażowaniu Urszuli Jaworskiej i całego zespołu Fundacji idea dawstwa szpiku stała się w Polsce tak popularna. Rejestr Fundacji obecnie zrzesza ponad 11 000 dawców szpiku. Jest także rejestrem, który na swym koncie ma już 34 udane przeszczepienia szpiku kostnego pochodzące od dawców zarejestrowanych w Fundacji,a dobrano już kolejnych, zgodnych genetycznie polskich dawców dla polskich pacjentów.

Profile Fundacji w mediach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaUJ
Instagram: https://www.instagram.com/fundacjaurszulijaworskiej/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fundacjauj/

Pan Wątroba:
Website: www.panwątroba.pl
Facebook: https://www.facebook.com/PanWatroba/
Instagram: https://www.instagram.com/pan__watroba/