Opieka Koordynowana SM – Projekt

Fundacja Urszuli Jaworskiej od kilku lat zajmuje się pacjentami chorymi na SM oraz ich rodzinami. Nasze działania rozpoczęliśmy od warsztatów dla pacjentów. Mając jednak na uwadze, że są to tylko działania doraźne, będziemy starać się realizować program stworzenia w Polsce programu koordynowanej opieki nad pacjentem ze Stwardnieniem Rozsianym.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Założeniem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie pilotażowego systemu skoordynowanej opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym realizowanego w trybie ambulatoryjnym i domowym, przy udziale interdyscyplinarnego zespołu specjalistów.

W tym miejscu będziemy  umieszczali kolejne etapy realizacji tego projektu.

RAPORTY