Obserwuj nas:  

PRZETARGI

2021-08-02. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE:

Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i obsługi portalu i aplikacji na urządzenia mobilne dla pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych, w tym utrzymanie, serwis i przeszkolenie personelu.

Konkurs organizowany w celu realizacji projektu, którego celem jest utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w ramach konkursu ABM/2020/3, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych pt. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK) – strategia rozwoju badań klinicznych, w tym kompleksowa obsługa niekomercyjnych badań klinicznych, w północno-zachodniej Polsce. W Projekcie tym Fundacja Urszuli Jaworskiej występuje jako partner projektu.

Dokumenty do pobrania

  1. Specyfikacja Warunków Zamówienia: PLIK
  2. Zal. nr 1: Opis przedmiotu zamówienia PLIK
  3. Zal. nr 2: Formularz oferty PLIK
  4. Zal. nr 3: Koncepcja wstępna PLIK
  5. Zal. nr 4: Wzór umowy PLIK
  6. Zal. nr 5: Wykaz usług PLIK
  7. Zal. nr 6: Wykaz osób PLIK
  8. Zal. nr 7: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO PLIK

Warszawa dn. 19 sierpnia 2021 r.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający publikuje następujące wyjaśnienia.

Dokument z wyjaśnieniami – PLIK

————————————————————————————————————————-

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Protokół otwarcia – PLIK


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPLIK

Call Now Button