Sprawozdania

Sprawozdania

 

2017
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie merytoryczne

2016
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie merytoryczne
Koszty poniesione w 2016 roku związane z wpływami z 1% OPP

2015
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2014
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2013
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2012
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2011
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
_____________________________________________________________________________

Baza Sprawozdań OPP – 2004-2010 –

Fundacji Urszuli Jaworskiej-KRS 0000055503