Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do bycia dawcą szpiku mogą być różnego rodzaju. Najczęściej są to groźne choroby zakaźne (bakteryjne lub wirusowe). Poważne choroby układu pokarmowego, krwionośnego, oddechowego, nerwowego czy wydalniczego. Choroby nowotworowe czy psychiczne. Przeciwwskazaniem mogą być również ryzykowne zachowania seksualne, narkomania, choroba alkoholowa czy nawet ciąża.  Pełnej listy przeciwwskazań nie da się opublikować na stronie internetowej, dlatego tak ważna jest rozmowa z lekarzem przy wstępnej rekrutacji i  rzetelne wypełnienie ankiety zdrowotnej.

Podstawowe kryteria dyskwalifikujące dawcę:

 •     zakażenie wirusem HIV (lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka zakażenia tym wirusem)
 •     obecność antygenu HBs, przeciwciał anty HCV przy obecności HCV RNA (obecność przeciwciał HBc oraz przebyte zakażenie wirusem typu A są akceptowalne)
 •     aktywna gruźlica w okresie minionych 5 lat
 •     cukrzyca – jeśli wymaga podawania leków p/cukrzycowych
 •     aktywna astma wymagająca podawania leków (jeśli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie pobiera leków to może być zakwalifikowany)
 •     przebyty zawał serca, zabiegi naczyniowe na sercu (pomostowanie) i inne schorzenia wymagające ciągłego podawania leków (wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, zaburzenia rytmu nie wymagające leczenia są akceptowalne)
 •     epilepsja (jeżeli pacjent pobiera leki p/padaczkowe i w ciągu minionego roku nie wystąpił więcej niż jeden napad to dawca może być zakwalifikowany)
 •     nadciśnienie – jeżeli jest utrzymywane na prawidłowym poziomie przez leki to kandydat może być zaakceptowany)
 •     stosowanie leków hormonalnych ( konsultacja z lekarzem Poradni Przeszczepowej)
 •     ciąża – ciąża i laktacja bezwzględnie dyskwalifikuje dawcę (czasowo)
 •     łuszczyca
 •     tatuaż (jeżeli upłynął co najmniej rok od jego wykonania, tatuaż nie jest przeciwwskazaniem)

Jeśli masz pytania dotyczące przeciwwskazań skontaktuj się z nami telefonicznie 022-617-54-88 lub listownie register@fundacjauj.pl