Obserwuj nas:  

Grupy Wsparcia:

Fundacja Urszuli Jaworskiej od wielu już lat prowadzi pionierską działalność związaną z organizacją i prowadzeniem warsztatów dla pacjentów przewlekle chorych. Pierwotnie prowadziliśmy warsztaty dla chorych na nowotwory krwi – byli to głównie chorzy na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz) i szpiczaka mnogiego. Zdobyte w ten sposób doświadczenie zaowocowało rozszerzeniem warsztatów na kolejne grupy pacjentów i ich rodziny. W ostatnich latach prowadziliśmy warsztaty dla:

-Pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSZ)

-Pacjentów ze Szpiczakiem Mnogim

-Pacjentów z guzami mózgu

-Pacjentów po przeszczepach szpiku

-Pacjentów zakażonych wirusem HCV

-Pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym (SM)

Dodaj komentarz

Call Now Button