Praktyki studenckie

Wszelkie osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Fundacją

FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ
ul. Międzynarodowa 61
03-922 Warszawa
Telefon: (0-22) 870 05 21
E-mail: office@fundacjauj.pl