Wolontariat

Fundacja Urszuli Jaworskiej niedawno obchodziła dwudziestolecie działalności. To, że tyle lat staramy się pomagać wszystkim potrzebującym osobom było możliwe nie tylko dzięki pracownikom Fundacji, ale także dzięki wolontariuszom. Ich zaangażowanie w pomoc dla Fundacji było często nieocenione. Jeśli byłbyś zainteresowany wolontariatem w Fundacji prosimy o kontakt.

FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ
ul. Międzynarodowa 61
03-922 Warszawa
Telefon: (0-22) 870 05 21
E-mail: office@fundacjauj.pl