Obserwuj nas:  

Zapraszamy do udziału w dzisiejszych sesjach V kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Szcz…

📌Zapraszamy do udziału w dzisiejszych sesjach V kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Szczególnie polecamy sesję z udziałem Urszula Jaworska pt. "Agencja Badań Medycznych – nowa wartość dla pacjentów, systemu i środowiska naukowego"

📅15 czerwca 2020
🕔14:30-16:00

Podsumowanie dotychczasowej aktywności Agencji Badań Medycznych, w tym pierwszego konkursu dotyczącego wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych

Finansowanie przez ABM badań na terapiami w COVID-19

Znaczenie niekomercyjnych badań klinicznych dla systemu i pacjentów

Badania niekomercyjne dotyczące bardzo zaawansowanych, innowacyjnych terapii z tzw. obszaru ATMP dla indywidualnych pacjentów

Inne priorytetowe zadania Agencji, w tym przygotowywane badania populacyjne

Prelegenci sesji:
🤵Adam Dawidziuk
koordynator projektu, Sekcja Ekspertów Wewnętrznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

🤵Sebastian Giebel
kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

🤵Krzysztof Górski
dyrektor ds. projektów naukowych, Agencja Badań Medycznych

🙍‍♀Urszula Jaworska
prezes, FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ

🤵Krzysztof Kopeć
prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

🤵Radosław Sierpiński
p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych

🤵Tomasz Szczepański
kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej

🤵Marian Zembala
dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
_____________________________________
#HCConline #kongres #kongreswyzwańzdrowotnych
#agencjabadańmedycznych #ABM #pacjenci #pacjetnwbadaniach #badaniakliniczne #fundacjaurszulijaworskiej
Source

Call Now Button