Obserwuj nas:  

Ważne informacje dla Organizacji Pozarządowych Wczoraj Minister Finansów, w po…

Ważne informacje dla Organizacji Pozarządowych
📋 Wczoraj Minister Finansów, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego Profesor Piotr Gliński, wydał rozporządzenie, na podstawie którego przedłużone zostały terminy rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.:

– sporządzenie i podpisanie (przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez zarząd organizacji) – do 30 czerwca 2020 r.
– zatwierdzenie przez właściwy organ organizacji – do 30 września 2020 r.
Source

Call Now Button