Obserwuj nas:  

TERAPIA LODAMI | Rozmowa z prof. Wiesławem W. Jędrzejczakiem👉Prof. Wiesław W. Jędrzejczak przewodniczył grupie studentów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, których badania zostały nagrodzone IG Noblami. IG Noble to odpowiedniki Nagród Nobla, przyznawane za osobliwe prace naukowe, które na pierwszy rzut oka nie są oczywiste lub śmieszą, ale potem skłaniają do myślenia.

👉Przeprowadzone badania (randomizowane) dotyczyły wpływu lodów na stany zapalne i owrzodzenia w jamie ustnej podczas radio- i chemioterapii. Jak tłumaczy prof. Jędrzejczak, chodziło o to, by pomóc pacjentom ze szpiczakiem plazmocytowym otrzymujących lek o nazwie melfalan, który jest podawany przed przeszczepieniem szpiku kostnego. Okazało się, że u pacjentów, którzy otrzymywali lody, zmniejszyła się częstotliwość powikłań w jamie ustnej.🍦🍦🍦
Source

Call Now Button