Obserwuj nas:  

Spotkanie Akademii WZW C w Łodzi!

6 listopada 2012 r. odbyły się bezpłatne warsztaty edukacyjne dla pacjentów z WZW C w ramach projektu „Obudź się póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C”. Wzięło w nich udział blisko 50 pacjentów oraz osób wspierających! Dzięki zaangażowaniu prelegentów i organizatorów, uczestnicy mieli okazję otrzymania najważniejszych informacji na temat Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C. Część medyczną spotkania poprowadziła Pani dr hab. n. med. Anna Piekarska, która odpowiadała na pytania uczestników. Do najbardziej interesujących pacjentów zagadnień należały: czas oczekiwania na terapię, skutki nieleczonej choroby, przeciwwskazania do skierowania na terapię, badania monitorujące przebieg leczenia. Blok psychologiczny poprowadziła psychoterapeutka, Pani Mariola Kosowicz. Wystąpienie wywołało pytania i pozytywne komentarze zgromadzonych osób.

Z anonimowych ankiet uczestników:
• Choroba u większej części pacjentów została wykryta przypadkowo, np. podczas honorowego oddawania krwi bądź przy okazji innych schorzeń. Wiele osób ma żal z powodu późnej diagnozy choroby i postuluje wprowadzenie obowiązkowych badań anty- HCV.
• Powtarzającym się problemem na jaki pacjenci zwracają uwagę, jest długi czas oczekiwania na terapię i związane z tym poczucie niepewności.
• Pacjenci w większości wypowiadają się pozytywnie na temat komunikacji z lekarzem prowadzącym. Podczas wizyty lekarz poświęca pacjentom najczęściej 10-20 minut. Kilka osób spotkało się z gorszym traktowaniem bądź izolacją spowodowanymi HCV.

Akademia WZW C dla lekarzy specjalistów w Łodzi

W dniu 6 listopada 2012 r. odbyły się warsztaty dla lekarzy specjalistów w ramach projektu „Obudź się póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C”. Pierwsza część prowadzona była przez Pana Doktora Zbigniewa Deronia i Pana Profesora dr hab. Macieja Jabłkowskiego. Prelegenci przedstawili najnowsze osiągnięcia w walce z HCV oraz własne doświadczenia w zakresie terapii trójlekowej. Następnie psychoterapeutka Pani Mariola Kosowicz przeprowadziła warsztat z zakresu komunikacji lekarza z pacjentem. Prowadząca przedstawiła wybrane zasady poprawnej komunikacji, sposoby rozmawiania z pacjentem znajdującym się w silnym stresie i niepewności.

Spotkania odbyły się dzięki życzliwości Dyrekcji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotrowymi „HepaHelp”.

 

 

 

Call Now Button