Obserwuj nas:  

Społeczny Audyt Szpitali – podsumowanie spotkań w szpitalach

Zakończyliśmy spotkania naprawcze z dyrekcją i personelem pięciu audytowanych szpitali. Podczas spotkań dało się wyczuć, że pracownicy szpitali z niepokojem oczekiwali wyników audytu. Okazuje się, że wyniki wyszły chyba lepiej niż oczekiwał tego sam personel. Pomimo to nie wszystko w badanych szpitalach działało jak należy. Od samego początku byliśmy też świadomi, że wybrana przez nas metodologia badań może nieco zawyżać oceny zadowolenia pacjentów z poszczególnych placówek. Programy naprawcze zaproponowane przez Pana Zbigniewa Kowalskiego były tak skonstruowane, by dyrekcja i pracownicy mogli poprawić w działaniu szpitala to co się da, bez ponoszenia nakładów finansowych. A jak się okazało po badaniach ankietowych i raportach, jest bardzo wiele takich obszarów gdzie można dużo usprawnić bez ponoszenia kosztów. Czasem są to sprawy tak oczywiste, że umykają one dyrekcji szpitali a dla pacjentów stanowią spory problem i zmniejszają komfort przebywania w szpitalu lub korzystania z jego usług. Powstanie programów nie było by możliwe bez pracy jaką w powstanie ankiet i raportów włożyła Pani Prof Dominika Maison i jej zespól. To dzięki raportom z badan ankietowych dowiedzieliśmy się co działa dobrze a co nie w każdej z badanych placówek.

Wszystkie zebrane dane zostaną przedstawione na zbliżającej się konferencji podsumowującej audyt. Chcemy tam pokazać, jak dużo można zrobić dla pacjentów, mając tylko dobrą wolę a dodatkowe pieniądze nie są do tego zupełnie potrzebne. Wszyscy bowiem dobrze wiemy, że wiele spraw które źle działa w polskiej służbie zdrowia wynika ze złego zarządzania, wypalenia zawodowego personelu, czy przenoszenia konfliktów istniejących między pracownikami szpitala na pacjentów. Często też sami pacjenci, mający złe doświadczenia z korzystania z placówek służby zdrowia, wykazują również postawę konfrontacyjną i są roszczeniowi w stosunku do personelu szpitala co już na samym początku źle prognozuje na ocenę zadowolenia pacjenta z pobytu w danej placówce.  Nasz ekspert Zbigniew Kowalski specjalizujący się w komunikacji lekarz-pacjent, przedstawiał łatwe metody jak poprawić dialog między personelem a pacjentami, tak by pacjenci byli dobrze i fachowo obsłużeni mimo oczywistych braków w dostępie do drogich metod leczenia, czy długich kolejek do lekarzy specjalistów.

Na zbliżającej się konferencji pokażemy zbiorcze dane z audytywnych szpitali, będziemy zachęcać decydentów do promowania szpitali, które poddały się takiemu audytowi społecznemu. Będziemy też zachęcać inne szpitale by również w swoich placówkach spróbowały taki audyt przeprowadzić a być może od razu wprowadzić pewne rozwiązania, które zaproponowaliśmy. Dobrze przecież wiemy że większość polskich szpitali i pacjentów ma przecież te same problemy.

Wszystkie materiały, po ich opublikowaniu będą dostępne na naszej stronie. Już dziś zapraszamy do śledzenia naszej strony i  zapoznania się z wynikami audytu

baner_strona_E2860

Call Now Button