Obserwuj nas:  

Rada Naukowa – Agencja Badań Medycznych

📌Na stronie Agencji Badań Medycznych opublikowany został skład Rady Naukowej ABM.

👉Rada jest jednym z organów Agencji Badań Medycznych, a jej kadencja trwa 6 lat. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra zdrowia
👉Organ posiada kompetencje w zakresie opiniowania m.in. perspektywicznych kierunków działalności badawczej i zasad podziału środków finansowych. Rada opiniuje również roczny plan działania ABM, który jest dokumentem określającym zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym

https://abm.gov.pl/innowacje/
___________________________________
#ABM #agencjabadańmedycznych #innowacje #nowetechnologie #badaniakliniczne #radanaukowa #noweleki #zdrowiepubliczne

Rada Naukowa – Agencja Badań Medycznych

Rada jest jednym z organów Agencji Badań Medycznych, a jej kadencja trwa 6 lat. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra zdrowia. Organ posiada kompetencje w zakresie opiniowania m.in. perspektywicznych kierunków działalności badawczej i zasad po…


Source

Call Now Button