Obserwuj nas:  

Kolejna dawka wiedzy o zasadach działania Funduszu Kompensacyjnego od Rzecznik P…

Kolejna dawka wiedzy o zasadach działania Funduszu Kompensacyjnego od Rzecznik Praw Pacjenta 💪👍 #zdrowie #pacjent #leczenie #funduszkompensacyjny #medycyna #zdarzeniemedyczne #rzecznikprawpacjenta #zdrowiepubliczne #fundacjaurszulijaworskiej #zostańnaszymbohaterem

Sprawdź, jak działa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Kto będzie odpowiedzialny za analizę dokumentacji medycznej związanej z postępowaniem? 🤔 W jaki sposób zostanie zagwarantowane, że osoba ta posiada odpowiednią wiedzę do tego celu? W trakcie postępowania wniosek oraz zgromadzona dokumentacja medyczna zostaną przeanalizowane pod kątem medycznym przez Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, który działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta. 🏥 W jego skład wchodzą doświadczeni lekarze lub eksperci posiadający stopień naukowy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których wiedza gwarantuje fachową ocenę danej sprawy. 👨‍⚕️👩‍⚕️ 👉 Przed złożeniem wniosku sprawdź, czy spełniasz przesłanki do uzyskania świadczenia. Możesz wykonać krótki test, składający się z kilku pytań – dzięki temu otrzymasz informację czy w Twojej sprawie możliwe jest ubieganie się o przyznanie świadczenia: https://www.webankieta.pl/ankieta/1008152/czy-mam-prawo-do-odszkodowania-z-funduszu-kompensacyjnego-zdarzen-medycznych.html
Source

Call Now Button