Obserwuj nas:  

Już prawie gotowa – czyli podano herbatę W pierwszym odcinku video (16 kwietnia…


Już prawie gotowa – czyli podano herbatę

W pierwszym odcinku video (16 kwietnia) mówiłem o spodziewany projekcie nowelizacji Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Oto mamy lekturę, tak bardzo bliską temu, co można było wyczytać z fusów. Lektura warta uwagi, a nawet działań przygotowujących na istotną zmianę.

W projekcie znajdziecie między innymi:
– Rzecznik będzie mógł wstępować do każdego postępowania toczącego się przed sądami administracyjnymi na prawach przysługujących prokuratorowi
– udział organizacji pacjentów w działalności Rzecznika i ochronie praw pacjentów
– powołanie, szkolenie i certyfikowanie pełnomocników w placówkach ochrony zdrowia
– obowiązki pacjenta
– rozszerzenie katalogu kar

Zapraszam do lektury
https://www.bpp.gov.pl/aktualnosci/bartlomiej-chmielowiec-proponuje-zmiany-w-ustawie-o-prawach-pacjenta-i-rzeczniku-praw-pacjenta,542.html


Source

Call Now Button