Obserwuj nas:  

Już jutro w biurze Rzecznik Praw Pacjenta widzimy się z przedstawicielami organi…


👉Już jutro w biurze Rzecznik Praw Pacjenta widzimy się z przedstawicielami organizacji pacjenckich na kolejnym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym 𝗼𝗽𝗶𝗲𝗸𝗶 𝗱ł𝘂𝗴𝗼𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗼𝘄𝗲𝗷 w Polsce, które organizujemy dla Banku Światowego.👍💪

👉Bank Światowy przygotowuje aktualnie przegląd systemu opieki długoterminowej w Polsce. Zawierać on będzie szczegółową diagnozę polskiego systemu opieki długoterminowej, która posłuży w dalszym kroku do przygotowania podstaw dla dalszych zmian systemowych. Przegląd dot. opieki długoterminowej będzie bezpośrednio służył rozwojowi tej istotnej dziedziny usług społecznych i zdrowotnych w Polsce.
👉Jeżeli chcesz podzielić się swoją opinią na temat 𝗼𝗽𝗶𝗲𝗸𝗶 𝗱ł𝘂𝗴𝗼𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗼𝘄𝗲𝗷 w Polsce, a nie możesz wziąć udziału w spotkaniach, uzupełnij ankietę: https://tiny.pl/cx3gl
___________________________
ℹ Projekt realizowany jest przez Bank Światowy, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘇𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘂:
Głos Seniora
Koalicja na Pomoc Niesamodzielnym
Fundacja Urszuli Jaworskiej

#opiekadługoterminowa #konsultacjespołeczne #konsultacje #opinia #bankświatowy #fundacjaurszulijaworskiej #pacjent #pacjenci #zdrowie #zdrowiepubliczne #zmianysystemowe #ochronazdrowia #pomocspołeczna #opiekazdrowotna #teleopieka #RzecznikPrawPacjenta
Source

Call Now Button