Obserwuj nas:  

Jesteśmy niezwykle dumni, że w Światowym Dniu Chorego możemy pochwalić się nowym…


👉Jesteśmy niezwykle dumni, że w Światowym Dniu Chorego możemy pochwalić się nowym projektem, który będzie ogromnym krokiem w procesie eliminacji zakażeń HCV w Polsce.

👉Fundacja Urszuli Jaworskiej jest pomysłodawcą oraz jednym z realizatorów modułu programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych”.

👉31 grudnia 2021 r. projekt uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a 8 lutego 2022r. został podpisany i zatwierdzony do realizacji przez Ministra Zdrowia.

👉Przed nami 3 lata ciężkiej pracy, ale wierzymy, że przy dobrej współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz Krajowe Centrum ds. AIDS jesteśmy w stanie zrealizować wszystkie założenia projektu.

❤️W tym miejscu dziękujemy Krajowe Centrum ds. AIDS, wszystkim Ekspertom oraz Partnerom, bez których realizacja programu nie byłaby możliwa.

🌐Zachęcamy do obejrzenia krótkiej wypowiedzi Pani Anny Marzec-Bogusławskiej, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, która przedstawia ogólne założenia programu:
🎬https://tiny.pl/9p2vk

🌐Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 80/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. : https://tiny.pl/9p26l

🌐Program Polityki Zdrowotnej na stronie Ministerstwa Zdrowia:
https://tiny.pl/9p26z

#programpolitykizdrowotnej #hcv #wzwc #zakładykarne #służbawięzienna #hcvtoniewyrok #CzasNasGoni #krajowecentrumdosprawaids #fundacjaurszulijaworskiej
#zostańnaszymbohaterem #zakażenia #ministerstwozdrowia #ministerstwosrpwawiedliwości
Source

Call Now Button