Obserwuj nas:  

Jaki jest cel powołania i zadania Grupy roboczej ds. potrzeb Pacjentów działając…

👉Jaki jest cel powołania i zadania Grupy roboczej ds. potrzeb Pacjentów działającej w ramach Naukowego Zespołu Roboczego przy prezesie Agencji Badań Medycznych?
👉Jakie są potrzeby Pacjentów w kontekście badań klinicznych – i czy są one rozpoznane?
👉Odpowiedź na te oraz inne pytania znajdziesz w wywiadzie medexpress.pl z Prezesem Agencja Badań Medycznych Panem Radosławem Sierpińskim oraz Prezes naszej fundacji Urszula Jaworska
👇🎬👇
🌐https://www.medexpress.pl/agencja-badan-medycznych-ze-wsparciem-pacjentow/81850
_________________________________________________
Pacjent w badaniach klinicznych #pacjentwbadaniach #badaniakliniczne #noweleki #noweterapie #leczenie #leki #badaniakomercyjne #badanianiekomercyjne #agencjabadańmedycznych #fundacjaurszulijaworskiej #zostańnaszymbohaterem #urszulajaworska #ABM #pacjent #zdrowie #zdrowiepubliczne

Zdjęcie z wywiadu medexpress. U góry prowadząca spotkanie - Kalina Gierblińska, w dolnym oknie po lewej stronie - Urszula Jaworska, po prawej stronie Prezes Agencji Badań Medycznych - Radosław Sierpiński


Source

Call Now Button