Obserwuj nas:  

ANKIETY NA TEMAT UDZIAŁU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI…

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Was z wielką prośbą o aktywne wsparcie dla ważnego i dobrze służącego osobom niepełnosprawnym przedsięwzięcia. Pomóżcie nam zebrać jak najwięcej wypełnionych ankiet rozpoznających potrzeby środowisk osób niepełnosprawnych.

Ratyfikowana przez Polskę we wrześniu 2012 r. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych otworzyła nowe możliwości dla skutecznego upominania się przez środowiska osób niepełnosprawnych o ich prawa dotyczące wpływania na codzienne życie zamieszkiwanych przez nich wsi, osiedli, gmin, miast, dzielnic oraz powiatów. Obecnie możliwości te trzeba przekuwać na konkretne rozwiązania prawne, społeczne, ekonomiczne, techniczne, architektoniczne itp. Jednym z takich konkretnych zagadnień jest zapewnienie, by środowiska osób niepełnosprawnych w o wiele większym – niż dotychczas – zakresie mogły wykorzystywać dla realizacji swych interesów i zaspokajania potrzeb w środowiskach zamieszkania – procedurę konsultacji społecznych.

W ostatnim okresie podjęte zostały ważne działania nakierowane na zwiększenie znaczenia i wpływu konsultacji społecznych na podejmowane przez samorządowe władze i administrację rozwiązania i decyzje. Dotyczą one przygotowania platformy internetowej dla sprawnego prowadzenia konsultacji przez samorządy. Trzeba zadbać, aby korzystanie z tej platformy było łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych. Zebraniu niezbędnych informacji, które pomogą w zagwarantowaniu tej dostępności, służy ankieta o wypełnienie której prosimy.

Gorąco prosimy lokalnych liderów organizacji pozarządowych o wypełnienie ankiety. Zwracamy się do nich także z wielką prośbą o szerokie rozesłanie tego listu i linku do „ANKIETY NA TEMAT UDZIAŁU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH” wśród członków, pracowników, współpracowników oraz beneficjentów organizacji i ich opiekunów.

Link do ANKIETY:  https://docs.google.com/forms/d/1Je7W7VVrgbOA8d7B-TRV0Q2PYzDkJP_W9UZ-Ubh90Vk/viewform 

Ankieta ta jest ważnym elementem szeroko zakrojonego projektu pn. „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne”. Projekt ma na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii dla zwiększenia roli konsultacji społecznych w funkcjonowaniu gmin, miast, dzielnic i powiatów. Musimy zatroszczyć się, i mamy po temu dobrą okazję, aby wykorzystać realizowany projekt dla zrobienia dużego kroku w kierunku poprawy pozycji politycznej osób niepełnosprawnych i zwiększenia ich wpływu na decyzje władz lokalnych.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie:  http://www.wdialogu.uw.edu.pl/

 

Call Now Button