Obserwuj nas:  

Zapraszamy na nasze kolejne spotkania konsultacyjne dotyczące 𝗼𝗽𝗶𝗲𝗸𝗶 𝗱ł𝘂𝗴𝗼𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻…


👉Zapraszamy na nasze kolejne spotkania konsultacyjne dotyczące 𝗼𝗽𝗶𝗲𝗸𝗶 𝗱ł𝘂𝗴𝗼𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗼𝘄𝗲𝗷 w Polsce, które organizujemy dla Banku Światowego.👍💪

📅Daty spotkań: 𝟭𝟴 𝗶 𝟮𝟬 𝗹𝗶𝗽𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯 r.
⏰Czas trwania: 𝟭𝟮:𝟬𝟬-𝟭𝟰:𝟬𝟬
🌐Forma spotkań: 𝗼𝗻-𝗹𝗶𝗻𝗲 / Microsoft Teams
✅Potwierdzenie udziału w jednym z wybranych terminów:
𝗱𝗼 𝟭𝟮 𝗹𝗶𝗽𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯 r. na adres email: 𝗲𝘄𝗮.𝗽𝗹𝗮𝘀𝗲𝗸@𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗰𝗷𝗮𝘂𝗷.𝗽𝗹

👉Bank Światowy przygotowuje aktualnie przegląd systemu opieki długoterminowej w Polsce. Zawierać on będzie szczegółową diagnozę polskiego systemu opieki długoterminowej, która posłuży w dalszym kroku do przygotowania podstaw dla dalszych zmian systemowych. Przegląd dot. opieki długoterminowej będzie bezpośrednio służył rozwojowi tej istotnej dziedziny usług społecznych i zdrowotnych w Polsce.

👉Jeżeli chcesz podzielić się swoją opinią na temat 𝗼𝗽𝗶𝗲𝗸𝗶 𝗱ł𝘂𝗴𝗼𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗼𝘄𝗲𝗷 w Polsce, a nie możesz wziąć udziału w spotkaniach, uzupełnij ankietę: https://tiny.pl/cx3gl
___________________________
ℹ Projekt realizowany jest przez Bank Światowy, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘇𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘂:
Głos Seniora
Koalicja na Pomoc Niesamodzielnym
Fundacja Urszuli Jaworskiej

#opiekadługoterminowa #konsultacjespołeczne #konsultacje #opinia #bankświatowy #fundacjaurszulijaworskiej #pacjent #pacjenci #zdrowie #zdrowiepubliczne #zmianysystemowe #ochronazdrowia #pomocspołeczna #opiekazdrowotna #teleopieka
Source

Call Now Button