WPA member

Jesteśmy członkami World Patients Alliance

World Patients Alliance jest organizacją zrzeszającą pacjentów i organizacje pacjentów na całym świecie.

Dążymy do tego, aby wszyscy pacjenci mieli dostęp do bezpiecznej, wysokiej jakości i niedrogiej opieki zdrowotnej.

World Patients Alliance zapewnia platformę umożliwiającą wzmocnienie pozycji pacjentów i podniesienie ich głosu w zakresie świadczenia i dostępu do bezpiecznej, wysokiej jakości i niedrogiej opieki zdrowotnej. Dążymy do zapewnienia pacjentom aktywnej roli do odegrania na wszystkich etapach opieki zdrowotnej, w tym w planowaniu, świadczeniu, monitorowaniu, badaniach i ocenie usług zdrowotnych. Reprezentujemy pacjentów ze wszystkich regionów świata i ze wszystkich obszarów chorobowych.

Nasze Zasady

  • Równy dostęp do opieki zdrowotnej, likwidacja przyczyn nierówności w zdrowiu.
  • Opieka zdrowotna skoncentrowana na pacjencie
  • Dostęp do leczenia niezależnie od statusu materialnego pacjenta .
  • Pacjent jako podmiot w procesie leczenia.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i jakość obsługi pacjenta.
  • Zapewnienie najwyższej jakości edukacja i informacja dla pacjenta.
  • Partnerstwo i współpraca na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej.
  • Zaangażowanie pacjentów w leczenie i rozwój usług zdrowotnych.