Obserwuj nas:  

Warsztaty dla chorych na SM w Lublinie

We wtorek 18 czerwca Fundacja Urszuli Jaworskiej zorganizowała pierwsze w tym roku a trzecie w kolei warsztaty dla chorych na Stwardnienie Rozsiane. Spotkanie odbyło się w Lublinie w budynku Polskiego Towarzystwa Stwardnienie Rozsianego w Al. Racławickich 22, na które przybyła liczna grupa pacjentów i ich bliskich Warsztaty miały na celu podniesienie świadomości Pacjentów i ich rodzin na temat Stwardnienia Rozsianego. Uświadomienie, że diagnoza w dzisiejszych czasach przy dobrze prowadzonym leczeniu nie musi się skończył niepełnosprawnością. Udzielenie Pacjentom oraz ich bliskim wsparcia psychologicznego, pokazanie jak radzić sobie z tą ciężką przewlekłą chorobą. Pacjenci i ich bliscy bardzo czynnie włączali się w dyskusje, opowiadali o swoich osobistych trudnościach i doświadczeniach w walce z SM. Podczas przerwy dało się zauważyć jak bardzo pacjentom była potrzebna rozmowa i wymiana doświadczeń między sobą. Również pracownicy fundacji wyszli z tego spotkania bogatsi w nową wiedzę i doświadczenia. Jesteśmy przekonani że wiele jeszcze można zrobić dla chorych na SM.

Call Now Button