Obserwuj nas:  

W Ministerstwo Zdrowia trwają właśnie warsztaty z udziałem ekspertów WHO dotyczą…

W Ministerstwo Zdrowia trwają właśnie warsztaty z udziałem ekspertów WHO dotyczące roli pielęgniarek POZ w zintegrowanej opiece zdrowotnej. Urszula Jaworska mówi o potrzebach pacjentów oraz jak postrzegany obecnie jest zawód pielęgniarek.

Zaczynamy warsztaty-rola pielęgniarki POZ w opiece zintegrowanej. Z udziałem Gości z WHO. Zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia i WHOSource

Call Now Button