Obserwuj nas:  

Uprzejmie prosimy o poświęcenie ok. 10 min. na wypełnienie ankiety dotyczącej za…

Uprzejmie prosimy o poświęcenie ok. 10 min. na wypełnienie ankiety dotyczącej zagadnień etycznych w badaniach klinicznych.
https://docs.google.com/…/16yuB4gfVWRF3d_J0mv1q7ajEnk…/edit…

👉Ankieta opracowana została przez słuchaczy studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi” na Uczelni Łazarskiego. Służyć ma zebraniu informacji na potrzeby naukowe, przygotowania pracy dyplomowej na zakończenie studiów.
🎯Celem ankiety jest zebranie opinii nt. udziału pacjentów w badaniach klinicznych w kontekście kwestii związanych z etyką.
👉Ankieta pozwoli na zweryfikowanie poziomu wiedzy na temat badań klinicznych wśród pacjentów, w szczególności w zakresie rozumienia etyki badań oraz znaczenia kwestii związanych z etyką, niezbędnych do podjęcia decyzji o udziale w badaniu klinicznym. Jej wyniki mają również szanse posłużyć upowszechnianiu informacji na temat badań klinicznych w Polsce.
___________________________________________
Uczelnia Łazarskiego #uczelniałzarskiego #lazarski #uczelniamedyczna #zdrowiepubliczne #badaniakliniczne #etyka #etykabadańklinicznych #ankietaSource

Call Now Button