Obserwuj nas:  

Stanowisko PUOP w sprawie powołania Agencji Badań Medycznych – Obywatele Dla Zdrowia

Stanowisko Polskiej Unii Organizacji Pacjentów w kwestii projektu powołania Agencji Badań Medycznych Ministerstwo Zdrowia

Beata Ambroziewicz Urszula Jaworska Monika Zientek Anna Śliwińska Krystyna Wechmann Przemysław Marszałek Pe Wu Tomasz Szelągowski Barbara Kucharska Marek Kustosz Aleksandra Rudnicka

Stanowisko PUOP w sprawie powołania Agencji Badań Medycznych – Obywatele Dla Zdrowia

Organizacje pacjentów skupione w ramach Polskiej Unii Organizacji Pacjentów pozytywnie oceniają projekt powołania i wdrożenia w Polsce Agencji Badań Medycznych opublikowany 14 września b.r.


Source

Call Now Button