Obserwuj nas:  

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich na temat osób niepełnosprawnych

Prof. Irena Lipowicz spotkała się z Anną Dymną, prezes Fundacji „Mimo wszystko” oraz Urszulą Jaworską, która jest członkiem Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Tematem rozmowy była sytuacja osób z niepełnosprawnością Więcej na stronach RPO

Call Now Button