Obserwuj nas:  

PROJEKT RANKING SZPITALI – RUSZAMY

Fundacja Urszuli Jaworskiej wraz z firmą Idea Trade która jest wydawcą Rankingu Szpitali i organizatorem ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, będą prowadzi na rynku polskim działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i poprawy jakości świadczonych usług medycznych oraz edukacji w tym zakresie.

Wynikiem tej współpracy jest rozpoczynający się właśnie projekt pilotażowego badania szpitali w kontekście jakości opieki nad pacjentem, oraz satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez szpitale.

Do pilotażowego projektu zgłosiło się 5 szpitali z czterech województw (lubelskiego, dolnośląskiego, pomorskiego i mazowieckiego). Szpitalem z województwa mazowieckiego jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Badanie ankietowe wśród pacjentów pozwoli poznać opinię, jak pacjenci postrzegają i oceniają pracę szpitali, personel i standardy postępowania.

Dziękujemy dyrekcji szpitali, które zechciały włączyć się w projekt i nie obawiały się poddać ocenie przez pacjentów. Mamy nadzieję, że wyniki pilotażu pomogą we wdrażaniu działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy i szerszego stosowania rozwiązań, mających wpłynąć na satysfakcję i bezpieczeństwo pacjenta.

 

Partnerami projektu są:

     

 

 

 

 

 

 

http://www.rankingszpitali.com.pl/2017/11/21/pacjenci-ocenia-szpitale-inicjatywa-fundacji-urszuli-jaworskiej-i-idea-trade/

 

 

Call Now Button