Obserwuj nas:  

Szkoła Życia z Przewlekłą Białaczką Szpikową

„Szkoła Życia z Przewlekłą Białaczką Szpikową” powstał w ramach kampanii społecznej pt. „Białaczka – sprawdź czy nie weszła Ci w krew” realizowanej przez Fundację Urszuli Jaworskiej oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia. Program ten poszerza dotychczas prowadzoną kampanię o działania skierowane bezpośrednio do osób chorych na białaczkę i ich rodzin. Szkoła Życia z PBSz ma na celu pomoc pacjentom w przejściu przez proces leczenia oraz wsparcie psychiczne chorych i ich rodzin. Program stanowi platformę wymiany doświadczeń między pacjentami, stanowi też okazję do rozmowy z lekarzami. Ponadto celem projektu jest edukacja pacjentów w zakresie zachowania higieny psychofizycznej podczas procesu terapeutycznego, podniesienie świadomości, na temat tego jak uczynić leczenie bardziej skutecznym, poprawa jakości życia podczas procesu leczenia oraz edukacja lekarzy w zakresie komunikacji z pacjentem.

W ostatnich kilku latach roku odbyło się szereg spotkań w klinikach hematologicznych w największych miastach Polski

Czytaj Więcej o spotkaniach

Dodaj komentarz

Call Now Button