Obserwuj nas:  

Prezes ABM powołał grupę ds. potrzeb pacjentów

„Zaproszenie przez Prezesa ABM do Grupy Roboczej ds. Potrzeb Pacjentów jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i wyzwaniem, ale również czymś, co nieoderwanie wiąże się z serwisem internetowym pacjent w badaniach, który nasza Fundacja od początku współtworzy. Z mojej perspektywy jednym z zadań zespołu powinno być ukierunkowanie badań klinicznych na pacjenta poprzez uświadomienie pacjentom i organizacjom pacjentów jak ważne jest włączanie się w proces planowania badania klinicznego. Potrzebny jest aktywny udział pacjentów w tym procesie, aby badanie mogło przebiegać, jak najlepiej i najkorzystniej dla samego pacjenta – podkreśla Urszula Jaworska – Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, Przewodnicząca Grupy ds. potrzeb pacjentów” ⬇Więcej o grupie⬇ https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/959,Prezes-ABM-powolal-grupe-ds-potrzeb-pacjentow.html __________________________________
Agencja Badań Medycznych Pacjent w badaniach klinicznych
#badaniakliniczne #gruparobocza #pacjencimajągłos #zostańnaszymbohaterem #noweleki #noweterapie #zdrowie
#zdrowiepubliczne #urszulajaworska #fundacjaurszulijaworskiej

Prezes ABM powołał grupę ds. potrzeb pacjentówSource

Call Now Button