Obserwuj nas:  

PODZIĘKOWANIE DLA P. URSZULI JAWORSKIEJ – ZA 10 LAT WSPÓŁPRACY

– za wspólne przedsięwzięcia promujące dawstwo krwi i szpiku w latach 2002-2012
w ramach programu informacyjno-edukacyjnego pn.
„HONOROWE  DAWSTWO  KRWI  I  SZPIKU”

1t: Urszula Jaworska: „Dawstwo szpiku kostnego i profilaktyka nowotworowa”;
2t: Jan Faberski: „Honorowe dawstwo krwi propozycją ważnej postawy życiowej”;  

1.   06.11.2002 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej (Żoliborz, ul. Słowackiego 52/54) – Organizator: Dowódca kursu –  kpt. poż. Piotr Strawa; – ok.   60 osób;

2.   17.11.2003 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej (Żoliborz, ul. Słowackiego 52/54) – Organizator: Prezes Klubu HDK – kpt. poż. Piotr Strawa; – ok.   55 osób;

3.  16.11.2004 – Zespół Szkół Zawodowych FSO S.A. (Praga-Północ, ul. Jagiellońska 71) – Organizator: Pedagog szkolny – p. Marzena Walczuk; – ok. 100 osób;

4.   04.03.2008 – Kolegium Pracowników Służb Społecznych (Praga-Płd., ul. Obrońców 31) – Organizator: z up. P. Dyrektor KPSS – p. Adrian Szymański; – ok.   50 osób;

5.   29.03.2008 – XXI LO im. H. Kołłątaja (Ochota, ul. Grójecka 93) – „DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA”;
Organizator: opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu – p. Beata Pieńkowska-Bartczak;
Uczestnicy: dyrekcja, kadra pedagogiczna i wszystkie klasy – ok.  240 osób;

6.   05.11. Organizator: Prezes Klubu HDK – kpt. poż. Stanisław Łazowy;

7.  27.10.2009 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej (Żoliborz, ul. Słowackiego 36/46) – Organizator: Prezes Klubu HDK – kpt. poż. Stanisław Łazowy; – ok.   70 osób;

8.  03.11.2009 – Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych (Wola, ul. Ogrodowa 16) – Organizator: nauczyciel wf – p. Mirosława Olendrzyńska; – ok.  70 osób;

9.   11.03.2010 2008 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej (Żoliborz, ul. Słowackiego 36/46) – ok.   65 osób;

– Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka (Wola, ul. Kasprzaka 19/21);
Organizator: Dyrekcja ZS nr 36 – p. Renata Bublewicz i p. Krzysztof Ślusarczyk;
Spotkanie organizacyjne dot. powołania struktury o nazwie: WOLSKA SIEĆ SZKÓŁ
PROMUJĄCYCH HONOROWE DAWSTWO KRWI I SZPIKU (WSSzPHDKiSz);
1h – grupa nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z Dzielnicy Wola; – 15 osób;
(Inicjatorzy: P. Jan Faberski EFHDK Krewniacy i P. Urszula Jaworska Fundacja UJ);
Patronat: Wydział Oświaty i Wychowania UD Wola – P. Aleksandra Dunalewicz;

10.  19.04.2010 –  Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka (Wola, ul. Kasprzaka 19/21)  – Organizator: Dyrekcja ZS nr 36 – p. Renata Bublewicz i p. Krzysztof Ślusarczyk; Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Woli
– liderów Wolskiej Sieci Szkół Promujących Honorowe Dawstwo Krwi i Szpiku – 45 osób;

11.  20.10.2010 – ZDUŃSKA WOLA – ZS Elektronicznych im. Stanisława Staszica – ok. 120 osób;
Organizatorzy: p. Anna Krauze – WODN Sieradz i p. Przemysław Dominiak – ZSE;
Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych –
uczestników programu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
pn. „Sieć Szkół Promujących Honorowe Dawstwo Krwi i Szpiku”;

12.  27.09.2011 – XIV LO im. Stanisława Staszica (Ochota, ul. Nowowiejska 37a) – ok.  180 osób;
Organizator: Dyrekcja XIV LO – p. Regina Lewkowicz i p. Elżbieta Zawistowska;

13.  17.11.2011 – Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka (Wola, ul. Kasprzaka 19/21) – ok.  110 osób;
Organizator: Dyrekcja ZS nr 36 – p. Renata Bublewicz i p. Krzysztof Ślusarczyk;
Warsztaty szkoleniowe dla uczniów ze szkół w dzielnicach: Wola, Bemowo i Żoliborz
oraz liderów z Wolskiej Sieci Szkół Promujących Honorowe Dawstwo Krwi i Szpiku;

14.  29.03.2012 – XXX LO im. Jana Śniadeckiego (Wola, ul. Wolność 1/3) – „CZAS NA ZDROWIE”;
Organizator: nauczyciel biologii – p. Renata Falfus – ok.  200 osób;
Uczestnicy: dyrekcja, kadra pedagogiczna i wszystkie klasy;

15.  25.04.2012 – OSTRÓW MAZOWIECKA – Zespół Szkół nr 1 im. rtm. W. Pileckiego – ok.  220 osób;
Organizator: Dyrekcja ZS i nauczyciel biologii – p. Tomasz Falkowski;
Konferencja naukowa nt. krwiodawstwa i transplantologii ph. „DAJ Z SIEBIE INNYM”;
Wykłady tematyczne dla uczniów i nauczycieli ze szkół w Ostrowi Mazow. i Małkini;
1t:  Jan Faberski: „Krwiodawstwo propozycją ważnej postawy w dorosłym życiu”;
2t: Urszula Jaworska: „Oddając szpik darujesz życie”;

Wspólnych wystąpień wysłuchało ok. 1600 osób!
Jan Faberski

Call Now Button