Obserwuj nas:  

Pełna sala uczestników Akademii WZW C w Lublinie!

4 października 2012 r. odbyły się kolejne bezpłatne warsztaty edukacyjne dla pacjentów z WZW C w ramach projektu „Obudź się póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C”. Wzięło w nich udział blisko 70 pacjentów oraz osób wspierających! Było to jedno z najliczniejszych spotkań dotychczas. Dzięki serdeczności prelegentów oraz zaangażowaniu uczestników panowała wyjątkowo miła atmosfera. Część medyczną spotkania poprowadził Pan Profesor Krzysztof Tomasiewicz, który w przystępny sposób zaprezentował wykład na temat faktów i mitów dot. WZW typu C oraz odpowiedział na liczne pytania uczestników. Do najbardziej interesujących zagadnień należały: czas oczekiwania na terapię, skutki nieleczonej choroby, przeciwwskazania do skierowania na terapię, badania monitorujące przebieg leczenia czy możliwość otrzymania odszkodowania lub zapomogi. Blok psychologiczny poprowadziła niezastąpiona Pani Mariola Kosowicz. Wystąpienie zostało nagrodzone gromkimi brawami oraz wywołało pytania i pozytywne komentarze zgromadzonych osób.

Z anonimowych ankiet uczestników:

· Choroba u większej części pacjentów została wykryta przypadkowo. Tylko kilka osób zasygnalizowało, że powodem wykonania badań diagnostycznych w kierunku HCV było ogólne złe samopoczucie, złe wyniki badań wątrobowych, badanie przy okazji honorowego dawstwa krwi.

· Powtarzającym się problemem na jaki pacjenci zwracają uwagę, jest długi czas oczekiwania na terapię i niepewność z tym związana.

· Pacjenci w większości wypowiadają się pozytywnie na temat komunikacji z lekarzem prowadzącym, jednak część pacjentów stwierdza, że pierwsze spotkanie przyniosło im ogromne rozczarowanie. Podczas wizyty lekarz poświęca pacjentom najczęściej 10-20 minut.

· Kilka osób spotkało się z gorszym traktowaniem bądź izolacją spowodowanymi HCV.

Akademia WZW C dla lekarzy specjalistów w Lublinie

W dniu 4 października 2012 r. odbyły się kolejne szkolenia dla lekarzy specjalistów w ramach projektu „Obudź się póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C”. Pierwsza część prowadzona była przez Panią Doktor Dorotę Zarębską – Michaluk, Pana Profesora Krzysztofa Tomasiewicza i Pana Profesora Wiesława Kryczkę. Prelegenci przedstawili najnowsze osiągnięcia w walce z HCV oraz własne doświadczenia w zakresie terapii trójlekowej. Następnie psychoterapeutka Pani Mariola Kosowicz przeprowadziła warsztat z zakresu komunikacji lekarza z pacjentem. Prowadząca przedstawiła wybrane zasady poprawnej komunikacji, sposoby przekazywania informacji o diagnozie. Wykład poparty był licznymi przykładami z pracy w Centrum Onkologii i pomocy osobom chorym na choroby przewlekłe. Słuchacze zwracali uwagę, iż pomoc w zakresie metod komunikacji z pacjentem jest im bardzo potrzebna i powinni otrzymywać w tym obszarze regularne wsparcie w postaci szkoleń.

 

 

Call Now Button