Obserwuj nas:  

Pandemia punktem zwrotnym dla organizacji pacjentów?

🎬Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Urszula Jaworska

W rozmowie poruszamy temat stałego finansowania organizacji pacjentów, który choć omawiany jest od lat, dziś, w dobie pandemii, stał się szczególnie istotny dla przedstawicieli środowisk pacjenckich.

Dziękujemy Rzecznik Praw Pacjenta za obietnicę pochylenia się nad tym problem oraz medexpress.pl za podjęcie tematu.
_____________________________________
#medexpress #RzecznikPrawPacjenta #trzecisektor
#3sektor #organizacjepozarządowe #finansowanie
#fundacja #fundacjaurszulijaworskiej #urszulajaworska
#zostańnaszymbohaterm #ochronazdrowia

Pandemia punktem zwrotnym dla organizacji pacjentów?

Jak organizacje pacjentów radzą sobie w czasie pandemii? Czy pandemia będzie pretekstem do wprowadzenia zmian w kwestii stałego finansowania stowarzyszeń czy fundacji? I wreszcie, czy wszystkie organizacje pacjentów przetrwają ten trudny czas?


Source

Call Now Button