Obserwuj nas:  

OECD: polscy pacjenci częściej chwalą lekarzy


👉Na tle ośmiu krajów UE i trzech spoza wspólnoty Polska wypada najgorzej – zarówno w 2010 jak i w 2020 roku. W 2010 roku średnio wśród krajów UE ponad 80 proc. pacjentów twierdziło, że lekarze w trakcie konsultacji poświęcili im wystarczająco dużo czasu, w Polsce było to niespełna 64 proc. Wyjaśnienia lekarza za zrozumiałe i wyczerpujące uznało ponad 84 proc. obywateli UE, w Polsce – nieco ponad 67 proc.

👉A czy Wasi lekarze poświęcają Wam wystarczającą ilość czasu?

https://www.medexpress.pl/oecd-polscy-pacjenci-czesciej-chwala-lekarzy/86100

#medexpress #lekarze #pacjenci #leczenie #wizytalekarska #zdrowie #zdrowiepubliczne #ochronazdrowia #czas #fundacjaurszulijaworskiej #zostańnaszymbohaterem

OECD: polscy pacjenci częściej chwalą lekarzySource

Call Now Button