Obserwuj nas:  

„Obudź się, póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C” – spotkanie edukacyjne w Katowicach

5 lipca 2012 r. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach odbyły się trzecie z serii „Obudź się póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C” bezpłatne warsztaty edukacyjne dla pacjentów z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C. Wzięło w nich udział 65 pacjentów z WZW C oraz ich bliskich.

W spotkaniu dla pacjentów udział wzięli także:

– dr n. med. Ewa Janczewska
– dr n. med. Arkadiusz Pisula
– Mariola Kosowicz – psychoterapeuta, Kierownik Zakładu Psychoonkologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie;
– Grzegorz Hudzik – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
– Urszula Jaworska – fundatorka Fundacji Urszuli Jaworskiej;

Część merytoryczną spotkania poprowadzili dr n. med. Arkadiusza Pisuli i dr n. med. Elżbieta Janczewska. Następnie podczas panelu dyskusyjnego pacjenci zadawali pytania bezpośrednio oraz poprzez anonimowe karteczki. Po przerwie blok psychologiczny, poprowadziła Pani Mariola Kosowicz. Podczas wykładu pani psychoterapeutka przestrzegała przed wybieganiem myślami za daleko w przyszłość i koncentrowaniu się na niej, zapominając o przywiązaniu należytej troski do poprawy bieżącego komfortu życia. Wykład został nagrodzony brawami oraz wywołał pytania i komentarze zgromadzonych osób.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie dla lekarzy specjalistów chorób zakaźnych. Wzięło w nim udział 16 osób. Pierwsza część prowadzona była przez dr n.med. Arkadiusza Pisulę oraz dr n. med. Ewę Janczewską. Prelegenci przedstawili najnowsze osiągnięcia w walce z HCV.
Następnie psychoterapeuta Pani Mariola Kosowicz przeprowadziła warsztat z zakresu komunikacji lekarza z pacjentem. Prowadząca przedstawiła wybrane zasady poprawnej komunikacji w relacji lekarza z pacjentem, zasady przekazywania informacji o diagnozie. Po zakończeniu wykładu lekarze zwracali uwagę, iż podobne spotkanie w szerszym wymiarze, poświęcone komunikacji z pacjentem oraz radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym uważają za bardzo potrzebne.

Czytaj więcej o spotkaniu

Call Now Button