Obserwuj nas:  

Na zaproszenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jesteśmy dziś na otwarciu Centrum…


👉Na zaproszenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jesteśmy dziś na otwarciu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych wraz z Ośrodkiem Badań Klinicznych Wczesnych Faz w Łodzi.
👉W imieniu Fundacji Urszula Jaworska wręczyła Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Łodzi List Gratulacyjny z życzeniami wielu sukcesów w dążeniu do realizacji założonych celów.👏❤️👍

👉 Nie możemy się również doczekać otwarcia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Poznaniu. Jako Konsorcjant powstającego tam ośrodka, ciężko pracujemy nad powierzonymi nam zadaniami. Efekty wkrótce!👍

#centrumwsparciabadańklinicznych #CWBK
#uniwersytetmedycznywłodzi #łódź #pacjent #agencjabadańmedycznych #fundacjaurszulijaworskiej #zostańnaszymbohaterem
Source

Call Now Button