Obserwuj nas:  

„My z tego obowiązku eliminacji HCV do którego w 2014 r. Polska się zobowiązała …📍”My z tego obowiązku eliminacji HCV do którego w 2014 r. Polska się zobowiązała niestety nie dobiegniemy, ale musimy zrobić przynajmniej to minimum, żeby zacząć realizować ten projekt” – mówiła Urszula Jaworska odnośnie realizacji Rządowego Projektu Polityki Zdrowotnej p.n. „Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach
penitencjarnych” w trakcie Forum Organizacji Pacjentów Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej #FOP2023

#chorobyzakaźne #hcv #wzwc #eliminacjahcv #urszulajaworska #zdrowiepubliczne #zostańnaszymbohaterem #pacjenci #pacjent
Source

Call Now Button