Obserwuj nas:  

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym

14 lutego 2014 roku w Biurze RPO odbyła się konferencja, której tematem było wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym. Udział w dyskusji wzięli przedstawiciele administracji rządowej (m.in. MZ, MPiPS oraz MIiR)  i samorządowej, instytucji unijnych oraz organizacji pozarządowych. Podczas spotkania eksperci przedstawili wyzwania, jakie stoją przed Polską w zakresie deinstytucjonalizacji opieki oraz zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w perspektywie porównawczej z innymi państwami UE.

Podczas spotkania wyraźnie było widać zderzenie dwóch wizji deinstytucjonalizacji reprezentowanych z jednej strony przez przedstawicieli rządu, a z drugiej przez samorządy, przedstawicieli Unii, organizacje pozarządowe i samej Pani Rzecznik. Wypracowanie dobrego konsensusu w tej kwestii będzie bardzo ważne dla przedstawicieli instytucji unijnych podczas rozdzielania funduszy przeznaczonych na ten cel. Będziemy bacznie się przyglądać dalszemu przebiegowi prac nad tym problemem.

Opis konferencji na stronach Biura RPO

Call Now Button