Obserwuj nas:  

Lekarz Podstawowej Opieki ZdrowotnejCzęsto spotykam się z pytaniami dotyczącymi lekarzy POZ. Głównie pytacie, czy lekarz ma prawo odmówić wypisania skierowania na badania, lub do specjalisty.
O ile kompetencje lekarza POZ na to pozwalają, o tyle nie można zapominać, że decyzję co do zasadności zawsze podejmuje lekarz.


Source

Call Now Button