Obserwuj nas:  

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C u osób pozbawionych wolności. Rzecznik występuje do MS


📍Zastępca RPO Wojciech Brzozowski Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich po spotkaniu z naszą Fundacją zwraca się do wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia o podanie, na jakim etapie znajdują się uzgodnienia z MZ oraz ewentualnie jakie przeszkody odwlekają realizację Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych”.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-leczenie-wirusowego-zapalenia-watroby-wiezniowie-ms

#zdrowiepubliczne #chorobyzakaźne #czasnasgoni #hcv #wzw #wzwc #pacjent #zakładypenitencjarne #służbawięzienna #ministerstwozdrowia #ministerstwosprawiedliwości

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C u osób pozbawionych wolności. Rzecznik występuje do MSSource

Call Now Button