Obserwuj nas:  

Leczenie Osób Starszych – Badanie Ankietowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu na temat leczenia osób starszych

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

W polskim społeczeństwie szybko przybywa osób starszych. W związku z tym pojawiają się nowe wyzwania dla systemu opieki zdrowotnej, oraz całego społeczeństwa.

Jednym z nich jest zjawisko politerapii. Politerapia (zwana również polipragmazją) to stosowaniu wielu leków u jednego pacjenta. Niesie ona ze sobą realne zagrożenia, takie jak interakcje lekowe, działania niepożądane, a także wzrost kosztów leczenia.

W związku z tym w wielu krajach podejmowane są poszukiwania rozwiązań, które pomogłyby lepiej radzić sobie z problemem politerapii wśród osób starszych. Europejski Projekt SIMPATHY stawia sobie za cel poznanie tych rozwiązań.

Niniejszym, zwracamy się do Pani/Pana o wzięcie udziału w badaniu SIMPATHY i podzielenie się z nami informacjami, czy zetknęła się Pani/Pan z rozwiązaniami, mogącymi poprawić leczenie osób starszych. Szczególnie zależy nam na udziale w badaniu pacjentów i ich opiekunów, którzy takie problemy znają z własnego doświadczenia, a których głos nie zawsze jest w pełni słyszalny.

Aby wziąć udział w badaniu, proszę kliknąć poniższy link:

https://www.surveymonkey.com/r/SIMPATHYPoland

OP_A

Udział w tym badaniu jest całkowicie dobrowolny i anonimowy. Zgromadzone dane posłużą nam do opracowań naukowych, a także do zbudowania europejskiej strategii zarządzania politerapią wśród osób starszych.

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na udział w ankiecie!

  1. Prosimy także o przesłanie informacji o badaniu swoim Koleżankom i Kolegom – zależy nam na dotarciu do możliwie szerokiej reprezentacji środowiska pacjentów!

 

Za zespół Projektu SIMPATHY (www.SIMPATHY.eu)

Prof. P. Kardas

e-mail: przemyslaw.kardas@umed.lodz.pl

 

 

Call Now Button