Obserwuj nas:  

Konkurs ABM na projekty utworzenia i rozwóju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK).

Stworzenie w Polsce systemowego wsparcia dla badań klinicznych w tym przede wszystkim dla badań niekomercyjnych było zapowiadane przez niedawno powołaną  Agencję Badań Medycznych od samego początku. Dlatego bardzo nas ucieszyła informację o planowanym konkursie na projekty przewidujące utworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK).

INFORMACJA O KONKURSIE

W Polsce badań klinicznych wykonuje się wciąż bardzo mało. Trzeba też pamiętać, że są to badania komercyjne prowadzone przez wielkie koncerny farmaceutyczne, dla których Polska jest tylko niewielkim rynkiem. Mimo to nie byliśmy jak dotąd wstanie wykorzystać nawet tego niewielkiego potencjału.

Stworzenie dedykowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, powinno wypełnić tę lukę, dać możliwość rozwoju kadry badawczej, zwiększenia liczby badań klinicznych oraz zwiększenia dostępności tych badań dla pacjentów. Powstanie Centr Wsparcia Badań Klinicznych z pewnością przyczyni się do zwiększenia ilości badań klinicznych w Polsce, a co za tym idzie więcej pacjentów dostanie szansę na dostęp do nowoczesnych terapii. Liczymy, że powstanie CWBK znacznie wpłynie na poprawę ilości niekomercyjnych w naszym kraju. W tym obszarze bardzo odstajemy od innych krajów UE i nie wykorzystujemy potencjały jaki mamy. Dla pacjentów jest to bardzo istotna i ważna informacja. Obecnie pacjenci często maja utrudniony dostęp do informacji na ten temat, traktując udział w badaniach klinicznych jako ostatnią deskę ratunku. Wdrożenie projektów mających stworzyć CWBK daje nadzieję, że badania kliniczne w Polsce staną się standardem postępowania w ścieżce terapeutycznej pacjentów, szczególnie tych chorych przewlekle.

Liczymy także, że projektowane CWBK przyczynia się do poprawy standardów samych badań klinicznych i wyeliminowania pewnych nieprawidłowości, które jako Fundacja zaangażowana od kilku lat  w projekt „pacjentwbadaniach” dostrzegamy. Naszym zdaniem Centra Wsparcia Badań klinicznych powinny prowadzić szeroki zakres edukacji dla lekarzy, badaczy, ale również dla pacjentów, by zwiększać ich świadomość o korzyściach jakie płyną z badań klinicznych. Mimo wielu regulacji w obszarze badań klinicznych cały czas trafiamy na sytuację, gdzie można jeszcze bardziej poprawić standardy i bezpieczeństwo pacjenta w badaniu klinicznym. CWBK mogą być ośrodkami, które wspólnie będą wypracowywać rozwiązania, które eliminować będą problemy pacjentów jakie pojawiają się niekiedy obecnie u uczestników badań.

Call Now Button