Obserwuj nas:  

Już jutro nasze pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące 𝗼𝗽𝗶𝗲𝗸𝗶 𝗱ł𝘂𝗴𝗼𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗼𝘄𝗲…


👉Już jutro nasze pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące 𝗼𝗽𝗶𝗲𝗸𝗶 𝗱ł𝘂𝗴𝗼𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗼𝘄𝗲𝗷 w Polsce, które organizujemy dla Banku Światowego.👍💪

👉Bank Światowy przygotowuje aktualnie przegląd systemu opieki długoterminowej w Polsce. Zawierać on będzie szczegółową diagnozę polskiego systemu opieki długoterminowej, która posłuży
w dalszym kroku do przygotowania podstaw dla dalszych zmian systemowych. Przegląd dot. opieki długoterminowej będzie bezpośrednio służył rozwojowi tej istotnej dziedziny usług społecznych i zdrowotnych w Polsce.

👉Jeżeli chcesz podzielić się swoją opinią na temat 𝗼𝗽𝗶𝗲𝗸𝗶 𝗱ł𝘂𝗴𝗼𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗼𝘄𝗲𝗷 w Polsce zachęcamy do uzupełnienia ankiety, która przeznaczona jest dla osób, które nie będą brały udział w spotkaniu: https://tiny.pl/cx3gl
___________________________
ℹ Projekt realizowany jest przez Bank Światowy, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

#opiekadługoterminowa #konsultacjespołeczne #konsultacje #opinia #bankświatowy #fundacjaurszulijaworskiej #pacjent #pacjenci #zdrowie #zdrowiepubliczne #zmianysystemowe #ochronazdrowia #pomocspołeczna #opiekazdrowotna #teleopieka
Source

Call Now Button