Obserwuj nas:  

Jesteśmy na otwarciu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4 Wojskowym Szpitalu K…


👉Jesteśmy na otwarciu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu. To już kolejna placówka tego typu w Polsce! Na ręce płk dr n. med. Wojciecha Tańskiego złożyliśmy List Gratulacyjny z życzeniami sukcesów w dążeniu do realizacji założonych celów❤️.

👉Na ten moment CWBK zostały otwarte w Warszawie (4 placówki), Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu (2 placówki), Białymstoku, Szczecinie i Gliwicach. Czekamy na kolejne!💪👍

👉Więcej o CWBK przeczytasz tutaj: https://abm.gov.pl/pl/polska-siec-badan-klinicznych/centra-wsparcia-badan-kliniczn/opis-projektu/937,Opis-projektu.html

#CWBK #badaniakliniczne #pacjent #noweleki #noweterapie #leczenie #zdrowie #zdrowiepubliczne #agencjabadańmedycznych #ABM #fundacjaurszulijaworskiej #wrocław #szpitalwojskowy #szpitalwosjkowywrocław

Source

Call Now Button