Obserwuj nas:  

Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”…

Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie
„Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON – realizowany w ramach pilotażowego programu „ Absolwent”. Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, które spełniają łącznie poniższe warunki:
🎯 posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
🎯 są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich dwóch latach (wszelkiego rodzaju studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie)
🎯 są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.
📑
Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/
w sekcji Pliki do pobrania
☎️
We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie pod nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255.

___________________________________________
#aktywnyabsolwent #PFRON #polskizwiązekniewidomych
#fundacjaurszulijaworskiej #projekt #instytuttyflologiczny
Source

Call Now Button