Obserwuj nas:  

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych poszukuje osób do projektu …

📌Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych poszukuje osób do projektu „Aktywny Absolwent”.

📌Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
👉posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
👉są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach, (wszelkiego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, magisterskie)
👉są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

🎯Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:
👉szkolenia i kursy zawodowe,
👉naukę języków obcych,
👉płatne staże zawodowe,
👉doradztwo i coaching.

📎Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.
Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.

📎We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255
Source

Call Now Button