Obserwuj nas:  

eBadania.pl – Badania ankietowe online


➡Nieoczekiwany wybuch pandemii SARS-CoV-2 postawił zarówno przed pacjentami, jak i przed lekarzami wiele wyzwań – również w obszarze komunikacji medycznej. Sytuacja wymusiła dostosowanie się do panujących warunków i pojawienie się nowej, zdalnej formy wizyt lekarskich.
➡W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w badaniu prowadzonym przez Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Medycznej działające przy Zakładzie Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego celem jest ocena wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 na relacje między pacjentami a lekarzami rodzinnymi.

➡W badaniu mogą wziąć udział osoby dorosłe korzystające z usług lekarzy rodzinnych przed i w trakcie pandemii. Udział w badaniu ma charakter dobrowolny, a wypełnienie przez ankietowanych kwestionariuszy jest tożsame z wyrażeniem zgody na udział w badaniu.
➡Zebrane dane posłużą wyłącznie do celów naukowych i zostaną przetworzone w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Na każdym etapie projektu jego uczestnicy mają możliwość rezygnacji z badania. Niniejsze badanie zostało zweryfikowane przez Niezależną Komisję Bioetyczną do Spraw Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 👍💪

⬇Link do badania i więcej informacji⬇
https://ebadania.pl/aa2f042d246ae12d

eBadania.pl – Badania ankietowe onlineSource

Call Now Button