Obserwuj nas:  

Dziś byliśmy w #Olsztyn na konferencji prasowej dotyczącej pilotażu, który wraz …

Dziś byliśmy w #Olsztyn na konferencji prasowej dotyczącej pilotażu, który wraz z Ministerstwo Cyfryzacji realizować będziemy w gminie #Ełk 💪 #Ełk #pacjentinfo #pilotaż #pacjent #zdrowie #ochronazdrowia #fundacjaurszulijaworskiej #ministerstwozyfryzacji #konferencjaprasowa

W gminie #Ełk wystartuje pilotaż projektu Pacjent.INFO. Ministerstwo Cyfryzacji Janusz Cieszyński i Fundacja Urszuli Jaworskiej rozpoczną prace w zakresie:
✅Integracji usług i poprawy koordynacji opieki nad pacjentem,
✅Sektora ochrony zdrowia i danych z zakresu usług socjalnych i społecznych. Korzyści dla pacjenta i systemu:
🟡Większa świadomość na temat dostępnych świadczeń
🟡Poprawa jakości opieki nad pacjentami
🟡Lepszy przepływ informacji między sektorem usług zdrowotnych oraz pozostałymi sektorami i organizacjami pozarządowymi
🟡 Optymalizacja wydatków
🟡Rozwój nowych usług zdrowotnych i społecznych na terenie gminy Ełk
🟡 Edukacja i promocja zdrowia
Source

Call Now Button