Obserwuj nas:  

Badania kliniczne

Polska Sieć Badań Klinicznych – nowe możliwości dla polskich pacjentów

Agencja Badań Medycznych (ABM) dokłada wszelkich starań, aby systematycznie rozwijać polski rynek badań klinicznych, zwiększając tym samym dostępność pacjentów do innowacyjnych i przełomowych terapii. Aby wdrożyć jednolite systemowe rozwiązania jakościowe i procesowe w podmiotach realizujących badania kliniczne, ABM na początku 2021 r. utworzyła Polską Sieć Badań Klinicznych (PSBK). Struktura ta, składająca się aktualnie z 23 wyspecjalizowanych Centów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), zapewnia najwyższą jakość realizowanych badań klinicznych w Polsce. Przywołane Centra funkcjonują w modelu usług wspólnych, zapewniając kompleksowe i wszechstronne wsparcie realizacji badań zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Agencja tworząc CWBK, dofinansowała najważniejsze obszary, które niezbędne są do prawidłowego prowadzenia badań klinicznych. Środki przeznaczono na: wykwalifikowany i ustawicznie szkolony personel, nowoczesną infrastrukturę oraz systemy teleinformatyczne ułatwiające prace i gwarantujące bezpieczeństwo i poprawność zbieranych danych.

Pacjent uczestniczący w badaniu klinicznym, pojawiając się w jednostkach należących do PSBK ma pewność, że prowadzone badanie odbędzie się zgodnie z najwyższymi standardami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. Wystandaryzowane procesy pozwolą na znacznie szybsze procedowanie dokumentacji pomiędzy ośrodkiem i sponsorem oraz efektywniejszą realizację badań. Współpraca ośrodków w ramach PSBK na poziomie krajowym i międzynarodowym umożliwi pacjentom dostęp do znacznie szerszego wachlarza terapii, niż do tej pory. Należy wskazać, że nowe formy leczenia stanowią nie tylko skuteczniejszą, ale i często znacznie bezpieczniejszą opcję terapeutyczną. Ponadto, dzięki udziałowi w badaniu klinicznym pacjent może uzyskać bardziej komfortową i wygodną formę leczenia jak np. zmiana drogi i formy podania lub zmniejszenie częstotliwości podawania leku. Dzięki działaniom podejmowanym przez PSBK, polscy pacjenci zyskają większe szanse na skorzystanie z dotychczas niedostępnych lub nierefundowanych, często kosztownych leków. 

Głosem pacjentów, czyli najistotniejszej grupy interesariuszy rynku badań klinicznych, są fundacje i stowarzyszenia pacjenckie. Działają one na rzecz chorych i stanowią wsparcie dla osób poszukujących informacji. To właśnie te podmioty i instytucje często wskazują pacjentowi możliwe rozwiązania, jakimi niejednokrotnie są badania kliniczne, dlatego tak niezwykle ważne jest, aby współpraca pomiędzy ośrodkami należącymi do PSBK a organizacjami pacjenckimi miała charakter ścisłej synergii i kooperacji. Zagwarantuje to pacjentom przejrzystą ścieżkę postępowania w przypadku chęci udziału w badaniu klinicznym.  ABM dbając o najwyższą jakość i standardy badań klinicznych, stale współpracuje z wieloma podmiotami i organizacjami w celu zasięgania opinii. Od początku działalności Agencji, Fundacja Urszuli Jaworskiej aktywnie angażuje się w działania propacjenckie zmierzające do zmian w systemie ochrony zdrowia oraz jest jej jednym z najważniejszych organów doradczych.

Wszystkich pacjentów zainteresowanych tematyką badań klinicznych zapraszamy na stronę serwisu Pacjent w badaniach klinicznych (https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/). Pacjent w badaniach klinicznych (PwBK) to serwis informacyjny, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie pacjentów oraz ich rodzin na dostęp do wiedzy o badaniach klinicznych. Badania kliniczne dają szansę na alternatywną opcję terapeutyczną. Ważne, aby pacjenci mieli możliwość świadomego wyboru ścieżki leczenia. dlatego kluczowe staje się dostarczanie wiedzy na temat badań klinicznych. W serwisie pacjenci, lekarze oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zdrowia znajdą informacje na temat standardów, procedur i wymagań dotyczących procesu prowadzenia badań klinicznych, szczegółowe informacje dla pacjenta dotyczące udziału w badaniu klinicznym, historie uczestników badań klinicznych, jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z filmami w serwisie YouTube, przedstawiającymi historie pacjentów, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z udziału w badaniach klinicznych:

Więcej informacji na temat PSBK można znaleźć na stronie: https://abm.gov.pl/pl/polska-siec-badan-klinicznych/296,Polska-Siec-Badan-Klinicznych.html

Call Now Button