Obserwuj nas:  

Audyt Społeczny Szpitali – Konferencja Podsumowująca

28 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Audyt społeczny opieki medycznej w Polsce – Pilotaż” . Był to projekt realizowany przez Fundację Urszuli Jaworskiej z Programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z funduszy EOG. Operatorem grantu była Fundacja im. Stefana Batorego. Projekt prowadziliśmy przez ponad rok. W czasie trwania projektu nie obyło się bez różnych trudności i nieprzewidywanych zdarzeń. Efekt końcowy jest jednak dla nas bardzo zadowalający. Udało się przeprowadzić audyt w pięciu szpitalach które przystąpiły do projektu. Dla tych pięciu ośrodków przygotowaliśmy plany naprawcze, które Dyrekcja placówek obiecała wdrażać.

baner_strona_E2860


Fundacja ma w planach kontynuację projektu, która pomoże wprowadzać zmiany w szpitalach usprawniające ich działanie tak by stały się maksymalnie przyjazne pacjentom.

Na konferencji wystąpili wszyscy eksperci, którzy uczestniczyli z nami w projekcie. Byli to: Pani mgr. Iwona Bruśk wykładowca na kierunku „Zdrowie Publiczne” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym; Pani dr hab. Dominika Maison – Wykładowczyni w zakładzie Psychologii UW – ekspert w dziedzinie badań i analiz społecznych ; Pani Anna Kozieł ekspert w zakresie zdrowia publicznego, od wielu lat pracująca w różnych instytucjach zajmujących się zdrowiem obywateli; Pan Zbigniew Kowalski – od kilkunastu lat zajmujący się treningiem interpersonalnym, ekspert do spraw komunikacji w ochronie zdrowia oraz Pan Piotr Frączak wieloletni Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP). Każdy z ekspertów opowiedział o projekcie z własnej perspektywy oraz o wynikach badań jakie uzyskaliśmy w trakcie trwania projektu.

W konferencji głos zabrali również: Dyrektorzy audytowanych placówek, dzieląc się z uczestnikami spotkania swoimi wrażeniami z Audytu oraz efektami jakie projekt już przyniósł bądź przyniesie placówką przez nich zarządzanym.
Dzięki obecności wolontariuszy/ankieterów mogliśmy również wysłuchać jak z ich perspektywy wyglądała praca w szpitalach z pacjentami i zbieranie danych.
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas przedstawiciele NFZ w tym Pan Prezes Tadeusz Jędrzejczyk, to dla nas duże wyróżnienie, iż temat projektu i jego wyniki okazały się istotne dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezes ze swej strony zapewnił, że Fundusz będzie się w najbliższej przyszłości starał włączyć wyniki audytów społecznych do ogólnej oceny placówek służby zdrowia i premiował te które poddają się ocenie ze strony pacjentów i wdrażają programy naprawcze. Liczymy na dalszą współpracę z NFZ w celu poprawy funkcjonowania szpitali.

Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na rozdanie podziękowań i podzielenie się wrażeniami podczas małego poczęstunku.

Fundacja Urszuli Jaworskiej z tego miejsca jeszcze raz chce podziękować wszystkim osobom bez których projekt ten nie mógłby się powieźć, dziękujemy również licznie przybyłym dziennikarzom i mamy nadzieję, że projekt ten przysłuży się poprawie jakości opieki w polskich placówkach ochrony zdrowia.

Dziękujemy  Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w imieniu własnym i pacjentów za nieodpłatne wynajęcie sali na konferencję.

Wszystkie materiały powstałe podczas projektu będziemy stopniowo publikować na stronie Fundacji oraz stronie projektu www.audytszpitali.pl

RAPORT Z BADANIA

NAPISALI O NAS

 

inf_pras_butt

inf_pras_butt

audyt_konf_3

audyt_konf_2

audyt_konf_1

audyt_konf_ost

audyt_konf_4

Call Now Button